Kollektief Rampenplan

Generatie Speldenprik

Jitske Draaisma, Jan Kees Helms (2000)

Gekke koeien, gemanipuleerde soja en vervuilende vliegvakanties, wie maakt
zich daar tegenwoordig echt nog druk om?
Vooral bij jongeren gaan uitgaan, uiterlijk en vrienden en vriendinnen voor.
Toch zijn er tieners en twintigers die zich zorgen maken over het milieu.
Zij laten het niet bij zorgen maar voeren doelgericht actie tegen vervuiling
en dierenleed. Speldenprikken. De jongeren zijn zich ervan bewust dat de
wereld niet een-twee-drie te veranderen is. Ze confronteren mensen met de
gevolgen van de huidige westerse levensstijl en proberen een
gedragsverandering te bewerkstelligen. De acties verschillen in grootte en
karakter van elkaar. Sommige actievoerders spreken de mensen direct aan op
bijvoorbeeld hun koop- of rijgedrag; anderen richten zich meer tegen de
politiek en de industrie.

Generatie Speldenprik geeft een overzicht van de milieu- en
dierenrechtenbeweging waarbinnen jongeren rond de eeuwwisseling actief zijn.
Zowel landelijke en internationale organisaties als kleine groepen en
individuen komen aan bod. Het boek gaat in op de motivatie van de jongere,
de acties die zij voeren en wat zij willen bereiken.

top