Kollektief Rampenplan

Een streep in het zand

Nieuwe orde in de Golf

Amok
uitgeverij Ravijn


De Golfoorlog was de eerste internationale confrontatie na de Koude Oorlog. Niet langer stonden twee grote machtsblokken tegenover elkaar. Nu wierpen de VS zich op als leiders van het ene nieuwe machtsblok, dat de rust in de internationale rechtsorde moest garanderen. Hoe ze dat deden, welke motieven ze hadden en in welke complexe situatie zij hun rol als wereldagent speelden, dat is het onderwerp van dit boek.

Wat was de reden achter de Iraakse annexatie van Koeweit? Was Irak werkelijk een wereldbedreigende militaire grootmacht? Ging het de VS om de internationale rechtsorde, om de olie of om iets heel anders? Zal de Nieuwe Wereldorde vrede en veiligheid brengen?

Een streep in het zand, Nieuwe orde in de Golf is een goed gedocumenteerde studie van de voorgeschiedenis, het verloop en de gevolgen van de Golfoorlog. De auteurs zijn in staat om vanuit een anti-militaristisch standpunt een geheel nieuw licht te werpen op de oorlog die iedereen op tv heeft gezien. Het hier gepresenteerde onderzoek is zowel een doorwrochte studie als een spannend verhaal.


222 pagina's
prijs 2 euro
ISBN90-72768-16-7
1991


top