Kollektief Rampenplan

Met mijn fiets in de tramrails - Wilfred Ploeg

Mijmeringen van een student in de zeventiger jaren


Boeiende momentopnamen uit de zeventiger jaren van een jongeman die, komend uit een beschermd orthodox-protestants milieu, op kamers in de grote stad gaat wonen om aan de universiteit te studeren. De grote stad is voor hem het symbool van een nieuw leven waarin allerlei vermeende zekerheden verdwijnen om plaats te maken voor twijfel, maar soms ook voor nieuwe zekerheden die vaak sterke overeenkomst vertonen met de oude, zij het dat 'rechts' nu 'links' is geworden. Het is vaak duidelijk merkbaar dat de situaties waarin de jongeman verzeild raakt plaatsvinden in de context van de gepolariseerde samenleving van de zeventiger jaren: rechts stond tegenover links, Oost tegenover West en gereformeerden tegenover communisten. Behoedzaam zoekt de jongeman zijn eigen weg, tussen nieuwsgierige hospita's, een vrijpostig stadsmeisje, overtuigde gelovigen, drammerige communistische medestudenten en moeilijke politieke problemen door laverend. Een luchtig en anekdotisch geschreven verslag van een belangrijke periode uit de afgelopen eeuw, in kaart gebracht als persoonlijke verkenningen.

128 pag.
prijs: 9,90 euro
ISBN: 90-75825-27-7