Kollektief Rampenplan

De prinses is Rooms geworden - Wilfred Ploeg

Mijmeringen van een jongen in de zestiger jaren


Wilfred Ploeg, geboren in 1953 en afkomstig uit een orthodox protestants milieu, belicht op humoristische, relativerende, maar soms ook kritische wijze zijn jeugdherinneringen aan de voorbije zestiger jaren. Soms is duidelijk te merken dat zijn herinneringen verband houden met maatschappelijke gebeurtenissen uit die periode; soms ook staan de ervaringen op zichzelf en geven zij de gedachten en gevoelens weer van een verlegen jongen die zich langzaam maar zeker ontwikkelt tot jong-volwassene. De invloeden van het ouderlijk milieu waar Kerk en Geloof met een hoofdletter worden geschreven spelen daarbij een belangrijke rol.

104 pag.
prijs: 9,90 euro
ISBN: 90-75825-14-5