Kollektief Rampenplan

Weg met het empire! Laat de lente komen!

do or die


In de jaren 1990 beleeft de radicale actiebeweging op de Britse eilanden een krachtige opleving. Tegenover een ingeslapen politiek establishment - behalve de mainstream partijen en media, ook o.a. de gevestigde milieubeweging - neemt een bont assortiment groepen het zelf op tegen de wegenbouw, de bioindustrie, de vossenjacht, de praktijken van bedrijven als Shell en McDonalds, de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen, het gebruik van tropisch hardhout en veel meer... Waar ecosystemen in de knel komen en onrecht wordt gepleegd, verzetten steeds meer mensen zich met lijf en leden. Met directe actie en creatieve ongehoorzaamheid wordt het Empire tegemoet getreden, het zwijgen doorbroken en het maatschappelijke debat nieuw leven ingeblazen. In tentenkampen en boomhuttendorpen, vanuit gekraakte binnensteden en bij Reclaim the Street-actiefeesten worden de grenzen van het leugenachtige gezag steeds effectiever afgetast. Het is een eigentijdse beweging die breed aanspreekt en in relatief korte tijd niet alleen enorme successen boekt - het nationaal wegenbouwprogramma wordt met 80% teruggeschroefd - maar ook een inspiratiebron vormt voor directe acties in allerlei andere landen, waaronder ook Nederland.

Een van de grote drijfveren van deze opleving was de Britse Earth First! en dit relaas, geschreven door een van de oprichters daarvan, blikt uitgebreid terug op deze periode en wat er op volgde. Uit zoveel 'maatschappelijke praxis' valt veel te leren - over organisatiestructuren en strijdmiddelen, over solidariteit en repressie, over idealisme en realiteitszin, over veel meer nog - en het boek vervolgt met een kritische zelfanalyse van de beweging, weerslag van talloze discussies op Earth First!-gatherings en elders. Het is een historisch bewuste analyse die uitzicht biedt op actieperspectieven voor onze tijd, en een belangrijk deel van het boek is dan ook gewijd aan voorstellen daartoe. Want de aarde schreeuwt om onmiddellijke hulp, en een aanzienlijk deel van haar bewoners ook, en het is aan óns om daaraan gehoor te geven.


191 pag.
prijs: 9,90 euro
ISBN: 90-75825-28-5


top