Kollektief Rampenplan

Keuken Rampenplan

Gaarkeuken ‘Den Troag’ is een onderdeel van Federatie Kollektief Rampenplan, een groep mensen die door koppeling van arbeid en actie uiting wil geven aan hun onvrede met de bestaande maatschappelijke (machts)structuren.

Vanuit de zelfbeheergedachte proberen we vorm te geven aan ons leven, werk en strijd voor een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving.
We hebben geen zin om rustig toe te kijken bij de verwoesting van de aarde. Evenmin willen we werken in een economisch systeem van zelfvernietiging. De huidige manier van produceren, het hebzuchtig consumptisme leidt tot armoede, ziekte, hongersnood en vernietiging van de natuur. Met als motto ‘verbeter de wereld en vergeet daarbij jezelf niet’ willen we ons consumptiepatroon grondig herzien en verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen. We werken daarbij aan alternatieven op een kleinschalige en milieu-vriendelijke manier; niet volgens bestaande gezagsverhoudingen, maar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De wortels van de keuken liggen in het begin van de jaren ‘80: de tijd van de grote acties en blokkades bij kerncentrales. Vanuit die acties ontstond een mobiele vegetarische keuken, die sindsdien door heel Europa bij diverse gelegenheden zoals demonstraties, fiets/wandeltochten en congressen grote groepen mensen verantwoord (biologisch, vegetarisch/veganistisch) voedsel heeft voorgeschoteld.

In onze ogen kun je namelijk niet actievoeren tegen kernenergie, militarisme, verwoesting van de aarde en uitbuiting zonder tegelijkertijd je consumptie aan te passen. Zo is de ongebreidelde vleesconsumptie direct verbonden met bijvoorbeeld hongersnood, ontbossing en milieuvervuiling. En daarmee zijn zaken als vleesconsumptie, bio-industrie, vernietiging van de regenwouden, hongersnood en winstbejag van multinationals niet los van elkaar te bestrijden - ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zoals Gandhi al zei: “een mens kan niet juist handelen op één terrein van zijn leven, terwijl hij bezig is verkeerd te handelen op enig ander terrein. Het leven is een ondeelbaar geheel”.

Met onze keuze voor ecologische producten ondersteunen we de kring van verantwoorde producenten (biologisch, zelfbeheer). Op die manier proberen we niet alleen een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een alternatieve infrastructuur, maar ook mensen te prikkelen om naar hun eigen consumptie te kijken. Aanpassingen van ons westerse productie- en consumptiepatroon kunnen grote maatschappelijke veranderingen op gang brengen. Voedsel is een basisbehoefte, een kleine wijziging kan grote gevolgen hebben, als kringen in het water. Bij een eerlijke verdeling zou er wereldwijd meer dan genoeg (2,4 kg) voedsel per persoon per dag beschikbaar zijn.........

In de loop der tijd hebben we een complete keukenuitrusting opgebouwd: zelfgelaste pannen, zelf ontworpen en -gemaakte branders en alles wat er verder nodig is voor een mobiele keuken. Daarmee zijn we in staat om enkele tientallen tot duizenden mensen van eerlijk voedsel te voorzien. Ook onze kopjes, borden en bestek zijn van duurzaam materiaal. Liever afwas dan afval.

Bij de overweging om ergens te gaan koken kijken we naar de verhouding tussen het aantal deelnemers en het aantal kilometers dat we moeten afleggen. Uiteraard koken we alleen voor acties en activiteiten waar we inhoudelijk achter staan. Dat betekent dat we als keuken betrokken willen zijn en dat andersom ook verwachten. Prakties houdt dat onder andere in: hulp bij het groente snijden en de afwas

Of het hele kookgebeuren lukt is daarom mede afhankelijk van de betrokkenheid van de deelnemersters.
Met de inkomsten betalen we de inkoop, de huur van het kantoor en de opslag, onze bussen, nieuwe investeringen en dergelijke. Als er geld overblijft laten we dat ten goede komen aan de ‘beweging’: projecten die net als wij streven naar een prettiger samenleving. We werken niet voor geld. Wij zijn, zoals dat zo mooi heet, bewust baanloos: zonder loonafhankelijkheid bepalen we zelf hoe we ons leven invullen. Daar hebben we geen baas of betaalde baan voor nodig.

Veel plezier bij het anarchiseren van de samenleving!


top